Kvalita

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015Certifikaci novelizované normy systému řízení jakosti dle ISO 9001:2015 jsme dokončili 5. května 2016. Certifikovala jej společnost Bureau Veritas spol. s.r.o. v akreditaci UKAS.

Společnost je certifikována v následujících oblastech:

  • výroba mechatronických zařízení
  • výroba elektrických zařízení
  • výroba kabelových a vodičových svazků

ISO 14001:2015

Certifikace systému enviromentálního managementu proběhne v průběhu letošního roku.

Politka kvality

Zabýváme se dodávkami strojních a elektromechanických zařízení, rozvaděčů a kabelových svazků a tím související vývojovou a obchodní činností.

Moto: „Partnerství je náš styl

  1. Dlouholetou a strategickou vizí naší organizace je vytvořit stabilní společnost, která je schopná nabídnout zákazníkovi kvalitní technologie za příznivé ceny.
  2. Hlavním záměrem naší společnosti je maximální spokojenost našich zákazníků. Proto klademe důraz na pochopení jejich potřeb a problémů tak, abychom byli schopni poskytnout zákazníkovi vysoce kvalitní službu s vysokou operativou.
  3. Důležité je pro nás získání důvěry klientů, založené na dobré zkušenosti, získané v rámci partnerské spolupráce při dodávkách našich služeb.
  4. S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů, které vedou k lepšímu pochopení problematiky a potřeb našich zákazníků a úsporu nákladů a času.
  5. Jsme si vědomi toho, že politika kvality spoluvytváří dobré jméno společnosti a je nutnou podmínkou pro její prosperitu.
  6. Vedení společnosti se zavazuje dělat změny v organizaci tak, aby byly směřovány ke zlepšení systému managementu kvality a spokojenosti zákazníka.