Trainee program

Společnost Schaltag je přesvědčena o velkém potenciálu a přínosu absolventů pro zdravé fungování a konkurenceschopnost, proto dlouhodobě podporujeme technické vzdělávání a spolupracujeme se školami. Studentům středních škol nabízíme krátkodobé i dlouhodobé stáže, při kterých mají možnost ověřit si prakticky znalosti získané při studiu. Studentům vysokých škol v rámci Trainee programu nabízíme stáž na více odděleních, podporu jazykového vzdělávání a možnost poznat mezinárodní prostředí výrobní společnosti.